header

Výstavy

Nedílnou součástí propagace mezi laickou i odbornou veřejností hrají svoji roli také veletrhy a výstavy. Na některých veletrzích či výstavách se můžete setkat s námi nebo s firmami zastupujícími nás v daném regionu.